Ελληνικά | English

Projects

Eλληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία - 5/2012

Διαδικτυακή πύλη της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας. To website παρέχει πληροφορίες για την ίδρυση της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Νομοθεσία, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν online για τα περιοδικά της εταιρείας. Επιπρόσθετα, το website προσφέρει ενημέρωση για ελληνικά - διεθνή συνέδρια και για εκπαιδευτικά προγράμματα.

To website έχει υλοποιήθει με το ModusWEBTM Content Management System (CMS).

anaesthesiology.gr


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


Hellenic Bank Cyprus Digital Signage