Ελληνικά | English

Πελάτες

Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναισθησιολογίας [European Society of Anaesthesiology, (ESA)] κατέχει την πιο εξέχουσα θέση στην κοινότητα των αναισθησιολόγων στην Ευρώπη. Κύριοι στόχοι της μεταξύ άλλων είναι η προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αναισθησιολόγων της Ευρώπης και η ευρύτερη ενημέρωση του κοινού όσον αφορά την αναισθησιολογία.


Έργα
Eλληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

Eλληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

Διαδικτυακή πύλη της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας. To website παρέχει πληροφορίες για την ίδρυση της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο...

περισσοτερα

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Σχεδίαση ιστοσελίδας (Web design)
Σχεδίαση e- newsletter
Σύστημα διαχείρισης Περιεχομένου ModusWEB™ CMS


Δείτε έργα σε αντίστοιχο Τομέα Δραστηριότητας