Ελληνικά | English

Projects

Δήμος Κεφαλλονιάς - 10/2011

Διαδικτυακή πύλη του Δήμου Κεφαλλονιάς. Το website παρουσιάζει το Δήμο Κεφαλλονιάς στους online επισκέπτες, παρέχοντας πληροφορίες για το Δήμο Κεφαλλονιάς, την ιστορία του νησιού, τους oργανισμούς και επιχειρήσεις που δρατηριοποιούνται στην Κεφαλλονιά κ.ά.

Ακόμα, οι επισκέπτες του site μπορούν να ενημερωθούν για αποφάσεις, προσκλήσεις που αναρτώνται στο site από μέρους του Δήμου Κεφαλλονιάς, ενώ δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα και καταγγελίες.

kefallonia.gov.gr


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


u·channel website