Ελληνικά | English

Projects

Hellenic Bank Cyprus Digital Signage - 6/2011

Σχεδιασμός οθόνης Digital Signage με διαδραστικό περιεχόμενο. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί από την οθόνη για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες της τράπεζας, τις διεθνείς συναλλαγές και τις αξίες των μετοχών, την ημερομηνία, την ώρα και τον καιρό.


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


almatrans - International Transport Service