Ελληνικά | English

Τι κάνουμε

Στόχος έργων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι χρήσης των νέων μέσων για να καλυφθούν βασικές ανάγκες της επιχειρηματικότητας. Όλες οι επιχειρήσεις πασχίζουν να επικοινωνήσουν πιο καθαρά, πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά με τα στελέχη τους και τους πελάτες τους υπάρχοντες και δυνητικούς. Ο υπολογιστής μέσω των διαδραστικών εφαρμογών είναι το ισχυρότερο μέσο επικοινωνίας από την εποχή της τηλεόρασης. Η επίδραση του είναι μεγάλη και μετρήσιμη.

Στην CYBER TECHNICS δημιουργούμε έργα με σκοπό τις πωλήσεις, τις συναλλαγές, την εκπαίδευση και την επικοινωνία.

Πωλήσεις

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να χρησιμοποιηθούν τα νέα μέσα για την υποστήριξη των πωλήσεων. Μια αποτελεσματική προβολή με χρήση φορητού υπολογιστή μπορεί να αναβαθμίσει ιδιαίτερα τις περισσότερες παρουσιάσεις πωλήσεων, μεταφέροντας ένα συγκροτημένο, επιβλητικό αλλά και ψυχαγωγικό μήνυμα. Ένας αποτελεσματικός δικτυακός τόπος (website) μπορεί άμεσα να προωθήσει και να πωλήσει καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Τα σημεία ηλεκτρονικής πληροφόρησης (info-kiosk) μπορούν να αναβαθμίσουν την εικόνα των περιπτέρων στις εκθέσεις. Ένα ασφαλές διεταιρικό (business to business) δίκτυο είναι μια άριστη παροχή στους υπάρχοντες πελάτες σας, επιτρέποντάς τους να παραγγέλνουν χωρίς να στέλνουν φόρμες με fax ή να τηλεφωνούν. Η CYBER TECHNICS θα διαθέσει χρόνο για να μελετήσει πώς λειτουργεί η εταιρία σας σήμερα και θα προτείνει λύσεις για προσθήκη νέων μέσων στο οπλοστάσιό σας.

Μάρκετινγκ / Δημόσιες σχέσεις

Στις μέρες μας οι άνθρωποι εκτίθενται στους υπολογιστές τόσο συχνά όσο στην τηλεόραση, στα περιοδικά, στις γιγαντοαφίσες και τα άλλα παραδοσιακά μέσα. Ο υπολογιστής γίνεται όλο και ισχυρότερο μέσο για τη διαβίβαση των μηνυμάτων σας. Υπάρχουν οι αυτονόητοι τρόποι, όπως για παράδειγμα το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κάποιοι άλλοι λιγότερο γνωστοί. Η CYBER TECHNICS θα συνεργαστεί με την δική σας ομάδα μάρκετινγκ ώστε να διερευνήσει την εφαρμογή των νέων μέσων στην εταιρία σας.

Επικοινωνία

Όλες οι εταιρίες επικοινωνούν με τα στελέχη και τους πελάτες τους σε τακτική βάση. Η επιλογή του μέσου επικοινωνίας με τους πελάτες, είναι σχεδόν τόσο σημαντική όσο και το μήνυμα που πρέπει να επικοινωνήσουν. Τα διαδραστικά μέσα είναι ένας σπουδαίος τρόπος για να διανεμηθούν εταιρικές ανακοινώσεις, ετήσιες εκθέσεις, υλικό για χρήση από τους υπαλλήλους, υλικό τύπου, νέα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Η CYBER TECHNICS θα μελετήσει πώς η εταιρία σας επικοινωνεί τώρα και θα σας δώσει προτάσεις για εφαρμογή των νέων μέσων στις πρακτικές σας.

Κατάρτιση

Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση των διαδραστικών μέσων σε ένα περιβάλλον κατάρτισης ή εκπαίδευσης αυξάνει εκθετικά την αφομοίωση της πληροφορίας από τους συμμετέχοντες. Όλο και περισσότερες εταιρίες στρέφονται σε διαδραστικές παρουσιάσεις για την εκπαίδευση των στελεχών τους. Η CYBER TECHNICS θα δουλέψει με την εταιρία σας για να διερευνήσει ιδέες για μετατροπή παρωχημένων μεθόδων σε σύγχρονες παρουσιάσεις, οι οποίες κερδίζουν και συναρπάζουν το ακροατήριο.