Ελληνικά | English

Οικονομικές καταστάσεις

Στοιχεία εταιρίας

CYBERTECHNICS Ltd.
Ηλία Ηλιού 79A
11744 Αθήνα
ΑΦΜ: 095727284
ΔΟΥ: ΙΗ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210 90.24.900
Fax.: 210 90.24.906
E-mail: info@cybertechnics.gr


Ισολογισμοί

Έργο αναφοράς


Coinstar Money Tranfer