Ελληνικά | English

Projects

Prevezabeach Hotel - 4/2009

Παρουσίαση του ξενοδοχείου Preveza Beach Hotel. To Website βασίζεται στο Content Management System (CMS) ModusWEBTM και έχει υλοποιηθεί σε 2 γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά.

prevezabeach.com


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


Coinstar Money Tranfer