Ελληνικά | English

Projects

Hotel City Plaza - 1/2006

Website παρουσίασης του ξενοδοχείου City Plaza στην Αθήνα. Το site είχε υλοποιηθεί με το το ModusWEBMTM Content Management System (CMS), και λειτουργούσε σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά.


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


Marfin Bank Romania Digital Signage