Ελληνικά | English

Projects

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - 10/2005

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, με παρουσία πάνω από έναν αιώνα στον τραπεζικό χώρο, εκσυγχρονίζεται ταχύτατα, με ανθρώπινο δυναμικό 1.219 ατόμων, διαθέτει δίκτυο σε όλη τη χώρα, με 138 καταστήματα, 820 συνεργαζόμενα καταστήματα ΕΛ.ΤΑ και ένα δυναμικά εξελισσόμενο δίκτυο ΑΤΜ.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος είναι Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με μεγαλύτερο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ταμιευτηρίων καθώς και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ταμιευτηρίων.

ttbank.gr


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


Eλληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία