Ελληνικά | English

Projects

frei-travelcongress - 10/2006

Παρουσίαση της FREI Α.Ε, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες επαγγελματικές εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων.

Tο site έχει υλοποιήθει με το ModusWEBTM Content Management System (CMS) και περιέχει θεματικές ενότητες όπως Company, Activities, Clients, ενώ παρέχει πληροφορίες για μελλοντικά συνέδρια.

frei-travelcongress.com


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


u·channel website