Ελληνικά | English

Projects

KEK Parthenon - 9/2001

Προβολή website του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης PARTHENON E.Π.Ε.
To site λειτουργούσε σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά και περιλαμβάνε ενότητες όπως Υπηρεσίες, Προγράμματα, Συμμετοχή, Επιχειρήσεις κ.ά.


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


almatrans - International Transport Service