Ελληνικά | English

Projects

incadea - 2/2011

Website προβολής της εταιρίας incadea. Παρουσίαση της εταιρίας και των υπηρεσιών. Η ιστοσελίδα της incadea προσφέρει στις αντιπροσωπίες αυτοκινήτων αποτελεσματικές λύσεις για την ενσωμάτωση των υπηρεσιών τους και τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μέγιστη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.

To website έχει υλοποιήθει με το ModusWEBTM Content Management System (CMS).


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


Marfin Bank Romania Digital Signage