Ελληνικά | English

Projects

Villa Irine - 1/2015

Responsive Website παρουσίασης του ξενοδοχείου Villa Irine.

Το site περιλαμβάνει photo gallery, φόρμα επικοινωνίας (αίτηση για διαθεσιμότητα), λειτουργεί σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά και έχει υλοποιηθεί με το το ModusWEBTM Content Management System (CMS).

villairini.com


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


Δήμος Κεφαλλονιάς