Ελληνικά | English

Projects

1o Γαλλο-ελληνικό διεθνές συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας - 11/2008

Website παρουσίασης του 1ου Γαλλο-ελληνικού διεθνούς συνεδρίου Ωτορινολαρυγγολογίας. Θέματα συνεδρίου, πρόγραμμα, υποβολή περιλήψεων, γενικές πληροφορίες. Το website λειτουργεί σε δύο γλώσσες.

france-greekorl2009.gr


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


Evoolution