Ελληνικά | English

Πελάτες

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ιδρύθηκε την 3η Μαΐου του 1837. Ήταν το πρώτο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο στο νέο Ελληνικό Κράτος αλλά και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο.


Έργα
Ethreat

Ethreat

Website προβολής του Ευρωπαϊκού προγράμματος δημόσιας υγείας ETHREAT.
...

περισσοτερα

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Σχεδίαση ιστοσελίδας (Web design)

Hprowomen

Hprowomen

Website προβολής του HPROWOMEN project, ενός προγράμματος με την αιγίδα της Ευρωπαικής Ένωσης για την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, για...

περισσοτερα

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Σχεδίαση ιστοσελίδας (Web design)
Εφαρμογή διαχείρισης newsletter campaigns Messenger™
Content Charge™ Toolbox (for tailor-made applications)

Mighealthnet

Mighealthnet

Website προβολής του προγράμματος Mighealthnet, το οποίο στοχεύει να υποκινήσει την ανταλλαγή της γνώσης σχετικά με το μετανάστη και...

περισσοτερα

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Σχεδίαση ιστοσελίδας (Web design)
Content Charge™ Toolbox (for tailor-made applications)

GPO

GPO

Website προβολής του προγράμματος GPOW....

περισσοτερα

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Σχεδίαση ιστοσελίδας (Web design)
Σύστημα διαχείρισης Περιεχομένου ModusWEB™ CMS

Direraf

Direraf

Προβολή προγράμματος Development Of Public Health Indicators For Reporting Environmental/Occupational Risks Related To Agriculture And Fishery - DIRERAF ....

περισσοτερα

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Σχεδίαση ιστοσελίδας (Web design)


Δείτε έργα σε αντίστοιχο Τομέα Δραστηριότητας