Ελληνικά | English

Λύσεις

Content Charge™ Toolbox (for tailor-made applications)

Σε αρκετές περιπτώσεις οι τυποποιημένες εφαρμογές δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας επιχείρησης.

Τότε θα πρέπει να αναπτυχθεί μια εφαρμογή «κομμένη και ραμμένη» στις ανάγκες αυτές. Πως όμως αυτό μπορεί να γίνει αποτελεσματικά και γρήγορα;

Το ContentCharge™ αποτελεί μια σειρά εργαλείων (modules) τα με οποία συνθέτουμε εφαρμογές.


Έργο αναφοράς


Eλληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία