Ελληνικά | English

Projects

Aegean Star Hotels - 9/2005

Website προβολής των ξενοδοχείων του ομίλου Aegean Star Hotels (Aegean Melathron, Creta Royal, Creta Star, Creta Marine και Creta Panorama).

Το website αποτελεί tailor made ανάπτυξη και περιλαμβάνει διάφορες υποεφαρμογές για την επικοινωνία με τις διάφορες ομάδες επισκεπτών που έχει όπως:

  • e-card application
  • feedback forms

Παρουσιάζει τα ξενοδοχεία του γκρουπ και λειτουργεί σε τέσσερις γλώσσες.

aegeanstar.com


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


Ideal Grafico Ltd.