Ελληνικά | English

Projects

CD-ROM "Ακρόπολις" (version II) - 5/2004

Στα μέσα του 2005 η CYBER TECHNICS ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό CD-ROM "Acropolis of Athens - 3D Panoramic Visualisations". Πρόκειται μια εικονική παρουσίαση της Ακρόπολης με δυνατότητες περιήγησης και αλληλεπίδρασης καθώς και ανάγνωσης ιστορικών στοιχείων.


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


Marfin Bank Romania Digital Signage