Ελληνικά | English

Projects

Financial Technologies S.A. Εταιρικό - 7/2004

Το site της Financial Technologies SA αποτελούνταν από ενότητες όπως Company, Partners, News, Downloads κ.α. ενώ είχε δοθεί έμφαση στην παρουσίαση και ανάλυση των δύο βασικών προϊόντων της εταιρίας το «bMaster 2004» και το «eLoans 2004».

Για την υποστήριξη των πελατών υπήρχε online εφαρμογή Customer Support. Το site επίσης περιλάμβανε και εφαρμογή carriers στην οποία ανακοινώνονταν οι νέες θέσεις εργασίας.


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


atsastraining - website