Ελληνικά | English

Projects

Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ - 5/2007

Website προβολής της επιχείρησης Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ.

To site σχεδιάστηκε να λέιτουργεί σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά και έχει υλοποιηθεί με το ModusWEBTM Content Management System (CMS).

koskinidis.gr


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


Ν. ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.