Ελληνικά | English

News

28/12/2009

Η αλήθεια γύρω από το email marketing και το spam

Το άρθρο αυτό απευθύνεται σε πελάτες και υποψήφιους πελάτες της cybertechnics αλλά και σε άλλους χρήστες εφαρμογών email marketing. Με το άρθρο αυτό επιχειρούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και την ορθή χρήση της εφαρμογής email marketing ctMessengerTM για την διενέργεια email marketing, ώστε να είστε νόμιμοι και να σέβεστε τους παραλήπτες, στοιχείο που κατά τη γνώμη μας επιδρά στην αξία της ενέργειάς σας.

Ως πηγές έχουμε την Διεθνή Ευρωπαϊκή αλλά κυρίως την Ελληνική νομοθεσία όπως αυτή εφαρμόζεται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το αποτέλεσμα της έρευνάς μας δείχνει ότι ένα newsletter δεν είναι spam μόνο αν διαθέτει την εκ των προτέρων συγκατάθεση των παραληπτών, διαθέτει μια σειρά από υποχρεωτικά στοιχεία και υποστηρίζεται από μια εφαρμογή συμβατή με το standard RFC2369 όπως η ctMessengerTM.back

Featured project


Ideal Grafico Ltd.