Ελληνικά | English

Πελάτες

Νομαρχία Αθηνών

Νομαρχία Αθηνών

Η Νομαρχία Αθηνών είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β βαθμού, γενικής αρμοδιότητας που ασκεί δημόσια εξουσία, δηλαδή ασκεί την αρμοδιότητα της διοίκησης των τοπικών υποθέσεων και διεξάγει τις κρατικές υπηρεσίες και έργα που έχουν ανατεθεί με νόμο από το Κράτος στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Εχει όργανα διοίκησης αιρετά με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία τετραετούς θητείας. Τα όργανα αυτά είναι: Ο Νομάρχης, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και έξι (6) Νομαρχιακές Επιτροπές.

Περιλαμβάνει 45 Δήμους και 3 Κοινότητας του Λεκανοπεδίου της Αττικής και έχει πληθισμό 2,6 εκ. κάτοικων.


Δείτε έργα σε αντίστοιχο Τομέα Δραστηριότητας