Ελληνικά | English

Πελάτες

Pansystems A.E.

Pansystems A.E.

H Pansystems A.E., ιδρύθηκε το 1983, βασίζοντας την πολιτική της στην ποιότητα των προσφερομένων λύσεων και υπηρεσιών. Από την ίδρυση της η Εταιρία έγινε Dealer της ΙΒΜ για τους προσωπικούς υπολογιστές.

H Pansystems εξειδικεύεται σε συστήματα παρουσιάσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για αίθουσες παρουσιάσεων, συμβουλίων, κτλ. Τα προβολικά συστήματα που εμπορεύεται η εταιρεία, καλύπτουν πλήρως ανάγκες παρουσιάσεων και εκπαιδεύσεων, σε επίπεδο αίθουσας κτιρίου ή και remote sites.


Δείτε έργα σε αντίστοιχο Τομέα Δραστηριότητας