Ελληνικά | English

Πελάτες

Ελληνικό Κέντρο Θαλλάσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Ελληνικό Κέντρο Θαλλάσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Tο Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας (EΛKEΘE), με εγκαταστάσεις σε διαφορετικούς χώρους, ιδρύθηκε για να συντονίσει την κρατική χρηματοδοτούμενη θαλάσσια έρευνα στην Eλλάδα. Aπό την ίδρυσή του, με Kυβερνητικό Διάταγμα της 3 Iουνίου 2003, το κέντρο λειτουργεί με ενιαία διοικητική δομή. Tώρα τα Eρευνητικά Iνστιτούτα του EKΘE και του IΘABIK μαζί με τους σταθμούς έρευνας πεδίου έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους καθώς και τις ερευνητικές τους δυνατότητες.

Tο EΛKEΘE αποτελείται από 5 Iνστιτούτα, το καθένα υπεύθυνο για ένα διαφορετικό θεματικό αντικείμενο.

- Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
- Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών
- Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων
- Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων
- Ινστιτούτο Θαλάσσας Βιολογίας και Γενετικής


Δείτε έργα σε αντίστοιχο Τομέα Δραστηριότητας