Ελληνικά | English

Πελάτες

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ)

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ)

Ο ΟΣΕ είναι ένας σύγχρονος Όμιλος εταιριών παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς, ο oποίος υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο στις ανάγκες τόσο της μετακίνησής του όσο και της διακίνησης εμπορευμάτων εντός και εκτός Ελλάδας.


Δείτε έργα σε αντίστοιχο Τομέα Δραστηριότητας