Ελληνικά | English

Πελάτες

interexpo

interexpo

Η εταιρία Interexpo Limited είναι προμηθευτής μηχανικών εξαρτημάτων για μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα, τη Κύπρο και τα Βαλκάνια. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εξαρτημάτων από το απόθεμα και ειδικεύεται σε μεγάλα περιστρεφόμενα εξαρτήματα διαμέτρου πάνω από 20mm.


Δείτε έργα σε αντίστοιχο Τομέα Δραστηριότητας