Ελληνικά | English

Πελάτες

Διεθνής Ένωση Αθλητικού Δικαίου (Δ.Ε.Α.Δ.- I.A.S.L.)

Διεθνής Ένωση Αθλητικού Δικαίου (Δ.Ε.Α.Δ.- I.A.S.L.)

Η Διεθνής Ένωση Αθλητικού Δικαίου (IASL) είναι επιστημονική ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 1992 στην Ελλάδα, εδρεύει στην Ολυμπία και δραστηριοποιείται διοικητικά στην Αθήνα και στη χώρα του εκάστοτε Προέδρου της.

Σκοπός της Ένωσης είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας του Αθλητικού Δικαίου και του θεσμού των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Αθλητισμός, οι κοινωνικές ανάγκες, ο διάλογος, οι μελέτες, η συλλογή της διεθνούς αθλητικής νομολογίας, η προγραμματική και συμβουλευτική στον νομοθετικό, διοικητικό, οργανωτικό και πρακτικό τομέα του Αθλητικού Δικαίου και του θεσμού των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι επιδιώξεις της Ένωσης.


Έργα
IASL

IASL

Website προβολής της Διεθνής Ένωσης Αθλητικού Δικαίου (IASL).

To site έχει υλοποιηθεί με το ModusWEBTM Content Management System (CMS).
Στην ενότητα...

περισσοτερα

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Σύστημα διαχείρισης Περιεχομένου ModusWEB™ CMS


Δείτε έργα σε αντίστοιχο Τομέα Δραστηριότητας