Ελληνικά | English

Πελάτες

N. KEK Αθηνών

N. KEK Αθηνών

Iδρύθηκε με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών στις αρχές του 1997. Σκοπός της ύπαρξης και λειτουργίας του είναι:
Η Επαγγελματική Κατάρτιση όλων των κοινωνικών ομάδων, η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η τεχνική υποστήριξη της Νομαρχίας Αθηνών σε προγράμματα και δράσεις και η υποστήριξη των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας ανάπτυξης που θα υποστηρίζει την Απασχόληση και το Δημόσιο Συμφέρον.
Λειτουργεί από 1997 ως πιστοποιημένο ΚΕΚ από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης με Περιφερειακή εμβέλεια και στα θεματικά πεδία:
- Πληροφορική
- Οικονομία - Διοίκηση
- Πολιτισμός- Αθλητισμός
- Τουρισμός και Παροχή υπηρεσιών


Δείτε έργα σε αντίστοιχο Τομέα Δραστηριότητας