Ελληνικά | English

Projects

u·channel website - 11/2013

Website προβολής της εταιρίας u·channel. Παρουσίαση της εταιρίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών.

To website έχει υλοποιήθει με το ModusWEBTM Content Management System (CMS).

u·channel


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


Hellenic Bank Cyprus Digital Signage